Όροι Χρήσης

Το παρόν site με την επωνυμία www.VreSpiti.gr ιδιοκτησίας της κτηματομεσιτικής εταιρίας VreSpiti – Δημήτριος Καλατζόγλου & Σια Ο.Ε., (νόμιμα κατοχυρωμένη επωνυμία στο Υπουργείο Ανάπτυξης) εδρεύει στα Ιωάννινα, Λ.Δωδώνης 23  και δραστηριοποιείται στο χώρο της αγοραπωλησίας, ενοικίασης, προβολής και διαχείρισης ακίνητης περιουσίας, στην Ήπειρο αλλά και σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια.

Η επίσκεψη στην ιστοσελίδα www.vrespiti.gr συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρακάτω όρων και τα στοιχεία των ακινήτων που βρίσκονται δημοσιευμένα, παρέχονται από τους ιδιοκτήτες.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ SITE

Η επίσκεψη και χρήση του www.VreSpiti.gr, του περιεχομένου του και των υπηρεσιών του, γίνεται αποκλειστικά με ευθύνη του επισκέπτη.

O επισκέπτης, οφείλει να διαβάσει τους όρους χρήσης πριν από την επίσκεψη και χρήση του www.VreSpiti.gr.

Σε περίπτωση που διαφωνεί με τους όρους χρήσης, οφείλει να σταματήσει άμεσα να χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα www.VreSpiti.gr. 

Το www.VreSpiti.gr διατηρεί ανεπιφύλακτα το δικαίωμα τροποποίησης των όρων χρήσης, αν αυτό κρίνεται απαραίτητο για την εξασφάλιση των υπηρεσιών που προσφέρονται, καθώς και για την εξασφάλιση κάθε άλλου δικαιώματος του www.VreSpiti.gr.

Όλοι οι όροι χρήσης, καθώς και οι τυχούσες τροποποιήσεις αυτών, ισχύουν για όλους τους χρήστες του www.VreSpiti.gr. Γίνεται σαφές ότι δεν είναι δυνατή η ολική ή μερική εξαίρεση των όρων χρήσης, για οποιονδήποτε λόγο.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Τα πνευματικά δικαιώματα του www.VreSpiti.gr ανήκουν στους ιδιοκτήτες του και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής, ευρωπαϊκής και διεθνούς νομοθεσίας. Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική και η διασκευή του περιεχομένου της ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά δεδομένα που καταχωρούνται στο www.VreSpiti.gr, απολαμβάνουν την προστασία των παρόντων όρων χρήσης, καθώς και την προστασία που παρέχει η ελληνική, ευρωπαϊκή και διεθνής νομοθεσία.

Το www.VreSpiti.gr σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να επικοινωνήσει ή μεταβιβάσει σε τρίτους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), κανένα προσωπικό δεδομένο των χρηστών, εκτός εάν αυτό επιβάλλεται από την κείμενη νομοθεσία ή τις αρμόδιες αρχές.

Το www.VreSpiti.gr διατηρεί τη δυνατότητα να επεξεργάζεται μέρος ή το σύνολο των στοιχείων που οι χρήστες καταχωρούν, μόνο για στατιστικούς λόγους, προκειμένου να βελτιώσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με προσωπικά δεδομένα των χρηστών, διασφαλίζονται ως απόρρητες με την τήρηση της κείμενης νομοθεσίας για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων.

Εξασφάλιση του Απορρήτου της Μεταφοράς των Προσωπικών σας Δεδομένων:

Για την εξασφάλιση του απορρήτου της μεταφοράς των δεδομένων, χρησιμοποιείται το πρωτόκολλο κρυπτογράφησης SSL-128bit.

Κρυπτογράφηση:

Όλη η επικοινωνία ανάμεσα στον υπολογιστή του χρήστη και της ιστοσελίδας μας κρυπτογραφείται με χρήση κλειδιού 128 bits.

Προσωπικά Δεδομένα:

Τα στοιχεία των χρηστών (όνομα, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση κατοικίας, σταθερό τηλέφωνο, κινητό τηλέφωνο κλπ.) θεωρούνται απόρρητα. Οι χρήστες κατά την παροχή των στοιχείων τους στα πλαίσια της επικοινωνίας τους, συναινούν και αποδέχονται την επικείμενη επεξεργασία των στοιχείων αυτών προσωπικών δεδομένων για τις ανάγκες της ομαλής και ευχερούς μεταξύ των μερών επικοινωνίας/συναλλαγής. Βεβαιώνεται ότι αποκλειστικά εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. για τη διεκπεραίωση αιτημάτων.
Η Εταιρεία μας δεσμεύεται να μην αποκαλύψει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από τους ίδιους, ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής

ΓΕΝΙΚΑ

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των περιεχομένου του www.VreSpiti.gr, εφ’όσον υπάρχει αναφορά της πηγής με ενεργό σύνδεσμο (link), προς την αναφερόμενη αρχική δημοσίευση του www.VreSpiti.gr.