Εκτιμήσεις

 

Το VreSpiti, θα σας εξυπηρετήσει με απόλυτο επαγγελματισμό και εχεμύθεια, για την εκτίμηση ακίνητης περιουσίας, είτε διατίθεται προς πώληση, είτε προς ενοικίαση, καθώς και για άλλες περιπτώσεις, όπως επενδύσεις, ληξιπρόθεσμα δάνεια και νομικά ζητήματα. Η εκτίμηση ενός ακινήτου, αποτελεί τη ραχοκοκαλιά οποιασδήποτε ενέργειας που πρόκειται να πραγματοποιηθεί.

Για την επίτευξη της καλύτερης συμφωνίας, η γνώμη έμπειρου εκτιμητή ακινήτων είναι απαραίτητη, δεδομένου ότι διαχειρίζεται τεράστιο όγκο ακινήτων, διαθέτει συγκριτικά στοιχεία από προηγούμενες πράξεις πωλήσεων και ενοικιάσεων και έχει απόλυτη γνώση των συνθηκών και των πεπραγμένων της κτηματαγοράς.

Η εκτίμηση ενός ακινήτου, είναι εγγυημένη διότι κατέχουμε πιστοποίηση από την Ένωση Μεσιτών Πιστοποιημένων Πραγματογνωμόνων Ελλάδος  (BPOR) και η εκτίμηση παρέχεται από το VreSpiti, περιλαμβάνοντας σημαντικά στοιχεία και παραμέτρους.

Η έκθεση εκτιμήσεως, για την τελική εμπορική ή μισθωτική αξία ενός ακινήτου δίνεται γραπτώς στον ενδιαφερόμενο, βασισμένη στην εκτίμηση που έχει γίνει, μετά από συγκερασμό όλων των στοιχείων που έχουν συλλεχθεί και μελετηθεί.

 

To vrespiti είναι μέλος της Ένωσης Μεσιτών Πιστοποιημένων Πραγματογνωμόνων Ελλάδας (ΕΠΠΑ)

 

Καλέστε μας στο 26510-70084/5 για άμεση επικοινωνία για εκτίμηση ή συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα:

 

Χαρακτηριστικά ακινήτου
τ.μ.
Τα στοιχεία σας
Άλλες πληροφορίες