Επιτυχίες!

Το VreSpiti παρουσιάζει ενδεικτικά, επιτυχημένες πωλήσεις και ενοικιάσεις, από επιλεγμένα ακίνητα.


Ενοικιάστηκε TEAMVIEWER - Ενοικίαση επαγγελματικού χώρου 786τ.μ. στην Λεωφόρο Δωδώνης Ιωαννίνων

Ενοικιάστηκε
TEAMVIEWER - Ενοικίαση επαγγελματικού χώρου 786τ.μ. στην Λεωφόρο Δωδώνης Ιωαννίνων

Ενοικιάστηκε Ενοικίαση αποθήκης 60τ.μ. στην Βρυσούλα Ιωαννίνων

Ενοικιάστηκε
Ενοικίαση αποθήκης 60τ.μ. στην Βρυσούλα Ιωαννίνων

Ενοικιάστηκε Ενοικίαση επαγγελματικού χώρου 74τ.μ. κοντά στο ΙΚΑ Ιωαννίνων

Ενοικιάστηκε
Ενοικίαση επαγγελματικού χώρου 74τ.μ. κοντά στο ΙΚΑ Ιωαννίνων

Πωλήθηκε Πώληση επαγγελματικού χώρου στον πεζόδρομο της Μιχαήλ Αγγέλου

Πωλήθηκε
Πώληση επαγγελματικού χώρου στον πεζόδρομο της Μιχαήλ Αγγέλου

Ενοικιάστηκε FRANKLIN - Ενοικίαση καταστήματος 84τ.μ. στο κέντρο των Ιωαννίνων

Ενοικιάστηκε
FRANKLIN - Ενοικίαση καταστήματος 84τ.μ. στο κέντρο των Ιωαννίνων

Ενοικιάστηκε Ενοικίαση γραφείου 108τ.μ. στο εμπορικό κέντρο των Ιωαννίνων

Ενοικιάστηκε
Ενοικίαση γραφείου 108τ.μ. στο εμπορικό κέντρο των Ιωαννίνων

Ενοικιάστηκε ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ - Ενοικίαση επαγγελματικού χώρου 465τ.μ. επί της Ε.Ο. Ιωαννίνων - Αθηνών

Ενοικιάστηκε
ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ - Ενοικίαση επαγγελματικού χώρου 465τ.μ. επί της Ε.Ο. Ιωαννίνων - Αθηνών

Ενοικιάστηκε Ενοικίαση γραφείου 45τ.μ. στο Ιστορικό κέντρο των Ιωαννίνων

Ενοικιάστηκε
Ενοικίαση γραφείου 45τ.μ. στο Ιστορικό κέντρο των Ιωαννίνων

Ενοικιάστηκε Ενοικίαση επαγγελματικού χώρου 113τ.μ. στο Ιστορικό Κέντρο των Ιωαννίνων

Ενοικιάστηκε
Ενοικίαση επαγγελματικού χώρου 113τ.μ. στο Ιστορικό Κέντρο των Ιωαννίνων

Ενοικιάστηκε Ενοικίαση γραφείου 85τ.μ. στο κέντρο των Ιωαννίνων

Ενοικιάστηκε
Ενοικίαση γραφείου 85τ.μ. στο κέντρο των Ιωαννίνων

Ενοικιάστηκε Ενοικίαση γραφείου 118τ.μ. στην πλατεία Δημοκρατίας στο κέντρο των Ιωαννίνων

Ενοικιάστηκε
Ενοικίαση γραφείου 118τ.μ. στην πλατεία Δημοκρατίας στο κέντρο των Ιωαννίνων

Ενοικιάστηκε DE TOX - Ενοικιάστηκε επαγγελματικός χώρος 194τ.μ. επί της Ε.Ο. Ιωαννίνων - Αθηνών

Ενοικιάστηκε
DE TOX - Ενοικιάστηκε επαγγελματικός χώρος 194τ.μ. επί της Ε.Ο. Ιωαννίνων - Αθηνών

Ενοικιάστηκε ROPA LAVADA - Ενοικίαση καταστήματος 150τ.μ. στο εμπορικό κέντρο των Ιωαννίνων

Ενοικιάστηκε
ROPA LAVADA - Ενοικίαση καταστήματος 150τ.μ. στο εμπορικό κέντρο των Ιωαννίνων

Ενοικιάστηκε i REPAIR - Ενοικίαση καταστήματος 190τ.μ. επί της Λεωφόρου Δωδώνης στα Ιωάννινα

Ενοικιάστηκε
i REPAIR - Ενοικίαση καταστήματος 190τ.μ. επί της Λεωφόρου Δωδώνης στα Ιωάννινα

Ενοικιάστηκε Ενοικίαση διαμερίσματος 75τ.μ. στην Βηλαρά Ιωαννίνων

Ενοικιάστηκε
Ενοικίαση διαμερίσματος 75τ.μ. στην Βηλαρά Ιωαννίνων

Ενοικιάστηκε Ενοικίαση επαγγελματικού χώρου 85τ.μ. στον Κατσικά Ιωαννίνων

Ενοικιάστηκε
Ενοικίαση επαγγελματικού χώρου 85τ.μ. στον Κατσικά Ιωαννίνων

Ενοικιάστηκε Ενοικίαση μονοκατοικίας 274τ.μ. στο Νεοχωρόπουλο Ιωαννίνων

Ενοικιάστηκε
Ενοικίαση μονοκατοικίας 274τ.μ. στο Νεοχωρόπουλο Ιωαννίνων

Ενοικιάστηκε Ενοικίαση επαγγελματικού χώρου 510τ.μ. στον εμπορικό ιστό των Ιωαννίνων

Ενοικιάστηκε
Ενοικίαση επαγγελματικού χώρου 510τ.μ. στον εμπορικό ιστό των Ιωαννίνων

Ενοικιάστηκε MON CULUR - Ενοικίαση καταστήματος 48,2τ.μ. στην κεντρική πλατεία των Ιωαννίνων

Ενοικιάστηκε
MON CULUR - Ενοικίαση καταστήματος 48,2τ.μ. στην κεντρική πλατεία των Ιωαννίνων

Ενοικιάστηκε Ενοικίαση επαγγελματικού χώρου στην περιοχή της Ακαδημίας στα Ιωάννινα

Ενοικιάστηκε
Ενοικίαση επαγγελματικού χώρου στην περιοχή της Ακαδημίας στα Ιωάννινα

Ενοικιάστηκε Ενοικίαση διαμερίσματος 118τ.μ. στο κέντρο των Ιωαννίνων

Ενοικιάστηκε
Ενοικίαση διαμερίσματος 118τ.μ. στο κέντρο των Ιωαννίνων

Ενοικιάστηκε ANITEC - Ενοικίαση επαγγελματικού χώρου 254τ.μ. κοντά στην Ε.Ο. Ιωαννίνων - Αθηνών

Ενοικιάστηκε
ANITEC - Ενοικίαση επαγγελματικού χώρου 254τ.μ. κοντά στην Ε.Ο. Ιωαννίνων - Αθηνών

Ενοικιάστηκε Ενοικίαση γραφείου 85τ.μ. στο κέντρο των Ιωαννίνων

Ενοικιάστηκε
Ενοικίαση γραφείου 85τ.μ. στο κέντρο των Ιωαννίνων

Ενοικιάστηκε DAIKIN - Ενοικίαση επαγγελματικού χώρου 145τ.μ. επί της Λεωφόρου Δωδώνης στα Ιωάννινα

Ενοικιάστηκε
DAIKIN - Ενοικίαση επαγγελματικού χώρου 145τ.μ. επί της Λεωφόρου Δωδώνης στα Ιωάννινα

 

Σελίδα 1 από 15