Χάρτης

κωδ. Κ-14636
ΙΩΑΝΝΙΝΑ Ε.Ο. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΑΘΗΝΩΝ, ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ προς Ενοικίαση 600 τ.μ., 2.000€

#Κ-14636