Χάρτης

κωδ. Κ-14690
ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΣΤΑΥΡΑΚΙ, ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ προς Πώληση 448 τ.μ., 553.356€

#Κ-14690