Χάρτης

κωδ. Κ-6002
ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΑΝΑΤΟΛΗ, ΟΙΚΟΠΕΔΟ προς Πώληση 225 τ.μ., 50.000€

#Κ-6002