Χάρτης

κωδ. Κ-16531
ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ, ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ προς Ενοικίαση 1.150 τ.μ., 4.500€

#Κ-16531