Χάρτης

κωδ. Κ-15373
ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΚΕΝΤΡΟ - ΙΩΑΝΝΙΝΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ προς Πώληση 180 τ.μ., 2.150€

#Κ-15373