Χάρτης

κωδ. Κ-18589
ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΜΑΡΜΑΡΑ, ΟΙΚΟΠΕΔΟ προς Πώληση 1.631 τ.μ., 75.000€

#Κ-18589