Χάρτης

κωδ. Κ-18485
ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΙΑ, ΟΙΚΟΠΕΔΟ προς Πώληση 1.351 τ.μ., 220.000€

#Κ-18485