Αποκλειστικότητες προς Ενοικίαση

Η ακίνητη περιουσία που έχει ιδιαίτερη αξία, έχει συνδεθεί με το όνομα του VreSpiti, της κτηματομεσιτικής εταιρίας που από το 2004 συμβάλει δυναμικά στις σημαντικότερες αγοραπωλησίες και εκμισθώσεις στην πόλη των Ιωαννίνων, αλλά και σε όλη την Ήπειρο.

Πιστεύοντας στην ακίνητη αξία, το VreSpiti προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στους ιδιοκτήτες, όταν το ακίνητο διατίθεται με Αποκλειστική Εντολή Ανάθεσης.

Η Αποκλειστική Εντολή Ανάθεσης ακινήτου, ορίζεται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Κατά τη διάρκεια του χρονικού αυτού διαστήματος,  το VreSpiti αποτελεί τη μοναδική κτηματομεσιτική εταιρία που διαχειρίζεται το συγκεκριμένο ακίνητο και αναλαμβάνει με ιδιαίτερη προσήλωση την προώθηση του, χρησιμοποιώντας στο έπακρο όλους τους Μηχανισμούς Προώθησης Ακινήτου που διαθέτει, με αποτέλεσμα τη μεγαλύτερη, ποιοτικότερη και αποτελεσματικότερη εισροή υποψηφίων μισθωτών ή αγοραστών και κατ’ επέκταση την άμεση επίτευξη Πράξης πώλησης ή μίσθωσης.

Σε περίπτωση παρέλευσης του χρόνου ισχύος της Αποκλειστικής Εντολής, η εντολή αυτή ισχύει σαν Απλή Μεσιτική Εντολή.

 

 Αναζήτηση με Κωδικό

Σελίδα 6 από 8